Menu

Design Your Voice

Design Your Voice Design Your Voice

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ควบคุมการติดเชื้อ ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ และผลิตภัณฑ์การพยาบาล

Design Your Voice Design Your Voice

หน้าแรก

ปรัชญาของเรา

เราต้องการที่จะเป็นหนึ่งในความสำคัญสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการรักษาทางการแพทย์

ชุดผลิตภัณฑ์

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์ควบคุมการติดเชื้อ

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์ชุด

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัด / ผ้าก๊อซ

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์สำลี

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์ผ้าพันแผล

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ยา

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์การพยาบาล

 • Infection Control Products

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ในด้านของการรักษาทางการแพทย์และการพยาบาลที่มีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ป่วย เราเชื่อว่าการผลิตของฮาคุโซสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ตามเวลาที่กำหนดและตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

สอบถาม

สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท ฮาคุโซ เมดิคอล เอเชีย จำกัด